Pingo Projecten

Over Pingo

Visie

Pingo is het bedrijf van Mirte van der Linden (hier en daar beter bekend onder haar oude naam Mirte Schot) en heeft als doel om Nederland mooier te maken. Mooier omdat er meer natuur is of de natuurwaarden beter worden beschermd of versterkt. Mooier omdat een fort in oude luister wordt hersteld of bezoekers van een natuurgebied kunnen genieten van een kopje koffie in een nieuw restaurant.

Kern

Pingo heeft 20 jaar ervaring en dat heeft niet alleen veel praktische kennis opgeleverd maar ook het besef dat het realiseren van mooie projecten het beste gaat als er een sterk team achter staat. Een sterk team ontwikkelt Pingo door het gedeelde belang te vinden, te faciliteren en coördineren. Waarbij iedereen belangrijk is; de opdrachtgever, de boswachter, de ecoloog, externe bureaus en adviseurs, bevoegd gezag maar ook vrijwilligers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.

Hoe

Pingo begeleidt projecten die een raakvlak hebben met natuur, landschap, cultuurhistorie of recreatie. De projectleiding bestaat onder andere uit nauwkeurig en gedetailleerd vastleggen van de wens, opstellen van planning en begroting, aansturen van het team, regelen van planologische zaken, aanbesteding en begeleiding van de uitvoering, aanvragen van NUTS voorzieningen en opstellen van overeenkomsten. Pingo stuurt aan op de hoofdlijnen maar heeft een scherp oog voor details en signaleert wanneer belangen met elkaar conflicteren. En zorgt voor een goede balans tussen beheersing van de creatieve en de projectmatige kant.

Bekijk een selectie van Pingo Projecten op de pagina Projecten.

Opdrachtgevers

Pingo werkt voor natuurbeheerders, overheidsinstellingen en stichtingen zoals Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, rentmeesterskantoor ’t Schoutenhuis, Kasteel Duivenvoorde, DeSeizoenen (woon -en werkgemeenschap Bronlaak), gemeente Nunspeet, gemeente Arnhem, Stichting Urtica, Stichting Aurora Borealis (Erve ten Campe) en de toenmalige Dienst Landelijk Gebied.

Pingo werkt door heel Nederland van Texel tot Groningen en Steenbergen en alles daartussenin. En hoe leuk is het als je ergens mag komen waar normaal niemand komt!

Hoe complexer hoe leuker!

Pingo is op haar best in projecten die complex zijn vanwege bijvoorbeeld uiteenlopende belangen of ingewikkelde randvoorwaarden (waterkeringen, hoogspanningsleidingen, cultuurhistorische waarden etc.). Die projecten vormen een uitdaging en geven energie. Heeft u zo’n project, laten we dan snel een kopje koffie drinken.

Pingo, Mirte van der Linden, bereikbaar op mirte@pingoprojecten.nl of 06-51601670.