Rabattenbos

De Baakse Beek met een lengte van 31 km, heeft zijn oorsprong in het Korenburgerveen en Lievelde en stroomt via Ruurlo en Vorden naar de IJssel.

Herinrichting Baakse Beek

De Baakse Beek met een lengte van 31 km, heeft zijn oorsprong in het Korenburgerveen en Lievelde en stroomt via Ruurlo en Vorden naar de IJssel. Het Waterschap Rijn en IJssel heeft samen met natuurbeheerders, gemeenten en bewoners een plan opgesteld voor het stroomgebied. Lees meer op de projectsite. Een deel van de werkzaamheden vindt plaats op terrein van Natuurmonumenten. Pingo is voor Natuurmonumenten projectleider van dat deel van het plan.

Een deel van de werkzaamheden vindt plaats in en tegen de kern van Vorden aan en zal medio volgend jaar opgeleverd worden. Een voorlopige oplevering heeft in december plaatsgevonden. De werkzaamheden bestonden uit het realiseren van natuurvriendelijke oevers, aanplant van heesters en bomen, natuurlijker inrichten van het hondenlosloopgebied, het maken van een voorde (doorwaadbare plaats, hier dankt het dorp Vorden haar naam aan), een terrein met natuurlijke speelaanleidingen, WADI’s en het passeerbaar maken van de stuwen voor vissen. Lees meer op de site van Natuurmonumenten.

In het najaar van 2018 zal Natuurmonumenten nog een rabattenbos langs de beek (zie afbeelding hierboven voor een voorbeeld van een rabattenbos) zodanig inrichten dat het in de wintermaanden onder water gezet kan worden. Iets verderop langs de beek zal voormalig landbouwgebied nog worden geplagd en heringericht.

Pingo verzorgt de projectleiding en vraagt vergunningen aan, laat onderzoek uitvoeren en herstelplannen opstellen, beoordeelt offertes en stuurt derden aan.