Suspendisse sed lorem

Nullam facilisis nisl a elit mollis sodales eget posuere urna. Sed vulputate risus et nibh rutrum, at tincidunt neque cursus.

Herstel Fort Henricus

Fort Henricus is onderdeel van de West-Brabantse waterlinie, een verdedigingslinie gebaseerd op het principe dat land onder water werd gezet om vijandelijke troepen tegen te houden. De West-Brabantse waterlinie werd aangelegd in 1628. Ze ligt tussen de vestingen Bergen op Zoom en Steenbergen en bestond uit vier forten. Vanaf Bergen op Zoom bestaat de linie achtereenvolgens uit de forten Moermont (is verdwenen), Pinssen en De Roovere, de inundatievlakte het Halsterens Laag, de vesting Steenbergen en uiteindelijk fort Henricus. Vanuit dit laatste fort kon door het openzetten van een sluis in de Steenbergse Vliet zeewater instromen, waardoor het Halsters en Oudlands laag onder liepen. De West-Brabantse waterlinie was vervolgens weer een onderdeel van de Zuiderwaterlinie.

Dit aarden fort wordt hersteld door de aarden wal te herprofileren, de gracht te baggeren en de terre geschikt te maken voor evenementen. Op de locatie van de oorspronkelijke brug wordt een nieuwe toegangsbrug met uitkijktoren aangelegd. Een eerdere poging om het fort te herstellen is helaas mislukt omdat de gebruikte grond voor de aarden wallen te slap was en het fort deels op de verkeerde plek (de gracht) was gelegd. Dit had als resultaat dat de aarden wallen gingen schuiven en verzakken. In het huidige project wordt dit hersteld én wordt de toegangsbrug met uitkijkpunt gerealiseerd. De brug en toren zijn ontworpen door RO&AD Architecten die ook de Mozes Brug en de Bunkertreppe in de West-Brabantse waterlinie hebben ontworpen. Met name de Mozes Brug trekt vanuit de hele wereld veel bekijks. Bij deze ontwerpen maakt RO&AD gebruik van duurzaam geproduceerd Accoya hout.

Pingo verzorgt namens Natuurmonumenten de projectleiding, in dit geval onder andere aanvragen van vergunningen, begeleiden van het ontwerptraject, aanbestedingstraject en uitvoering, meedenken over communicatiemiddelen en communicatiemomenten, aanvragen en beoordelen van offertes voor aanvullende werkzaamheden, opstellen van de rapportages voor de subsidiënt en opdrachtgever. Belangrijk aandachtspunt is het voorkomen van de problemen die in de eerdere herstelpoging optraden. Hiervoor is veel aanvullend onderzoek gedaan, naar de opbouw van de bodem bijvoorbeeld maar ook naar de exacte locatie en vorm van het fort. Een voorzorgsmaatregel is bijvoorbeeld dat de wallen in twee fases worden aangebracht. Het project wordt eind 2018 afgerond, de opening voor het publiek wordt georganiseerd op de Open Monumenten Dag 2018.