Beemte Vaassen

De realisatie van een bestemmingsplan voor het Landbouwontwikkelingsgebied.

Procesmanagement Landbouwontwikkelingsgebied Beemte Vaassen

In opdracht van (voormalig) Dienst Landelijk Gebied heeft Pingo het procesmanagement gevoerd over de realisatie van een bestemmingsplan voor het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte Vaassen. Het LOG bestreek een deel van de gemeenten Epe en Apeldoorn. Het LOG had als doel om intensief werkende boerenbedrijven weg te halen van de Veluwe waar de natuur te leiden had onder de uitstoot van ammoniak. Dit was een van de opgavenĀ uit het Reconstructieplan Veluwe (zie onder de tekst een link naar het rapport). De uitdaging zat hem enerzijds in de samenwerking tussen de gemeenten en anderzijds in de weerstand van de bewoners van het LOG. Het LOG betekende voor de bewoners dat intensief werkende bedrijven in hun nabijheid gevestigd zouden worden. Dat riep uiteraard allerlei vragen en gevoelens op waar zorgvuldig mee omgegaan moest worden.

Pingo had als taak om de gemeenten te laten samenwerken, het team samen te stellen, het ontwerp van het bestemmingsplan te begeleiden, interne en externe medewerkers aan te sturen en algemeen projectmanagement voeren. Op het moment dat het ontwerp bestemmingsplan werd opgeleverd is het procesmanagement overgedragen aan een interne medewerker van de gemeente Apeldoorn.

Reconstructieplan Veluwe3