Het Naardermeer

Het oudste natuurgebied van Nederland.

Rondje Naardermeer

Het Naardermeer, het oudste natuurgebied van Nederland, wordt doorsneden door de spoorlijn die van Hilversum naar Weesp loopt. De spoorlijn vormt een barrière voor de dieren die in het gebied leven. De hoogte van de spoordijk, de spoorsloten en het ballast maken het lastig voor dieren om het spoor te passeren. Daarnaast is elektrocutie of overreden of meegezogen worden door de trein een groot risico. Behalve dat dit een probleem is bij de instandhouding van diersoorten kan dit vertraging in het treinverkeer veroorzaken.

Om deze problemen (deels) op te heffen worden er diverse faunapassages gerealiseerd. Onder het spoor worden twee bruggen met watergang aangelegd, deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden door de otter of bever. Daarnaast worden er twee duikers aangebracht die gebruikt kunnen worden door kleinere dieren zoals muizen, salamanders en kikkers. Bij de bestaande spoorbruggen worden loopplanken aangebracht en de spoorbrug over de Karnemelksloot (ten oosten, aan de rand van het Naardermeer) wordt voorzien van een natuurlijke oever. Deze voorzieningen kunnen gebruikt worden door een veelheid aan soorten, bijvoorbeeld ook weer de otter of bever. De Faunapassages zijn gebaseerd op het onderzoeksrapport van Edgar van der Grift van Alterra Wageningen UR, hij heeft hierbij samengewerkt met ecologen van Natuurmonumenten. Het rapport is te vinden door te klikken op: AlterraRapport2521_Faunapassages_DEF.

Aan de oostkant van het Naardermeer komt daarnaast nog een onderdoorgang voor mensen en dieren, deze wordt de Voormeerpassage genoemd. De Voormeerpassage verbindt de bestaande wegen ten weerszijden van het spoor. Hierin komt een fiets -en wandelstrook en een faunastrook met stobbenwallen (wortelkluiten van bomen). Dit zorgt ervoor dat ook dieren er gebruik van zullen maken. Hierdoor is het straks niet meer nodig om het Rondje Naardermeer deels via de woonwijk te laten lopen.

Het project is een initiatief van provincie Noord-Holland die ook de grootste financier is. Aan het project werken mee ProRail, gemeente Gooise Meren en Natuurmonumenten.

Pingo verzorgt namens Natuurmonumenten de projectleiding wat onder andere inhoudt het laten opstellen van haalbaarheidsonderzoeken door ingenieursbureaus, uitzoeken van de benodigde vergunningen en voeren van overleg met bevoegd gezag, onderzoek naar de fysieke randvoorwaarden zoals Niet Gesprongen Conventionele Explosieven, de hoogspanningsleiding in de bodem, de waterkering en flora en fauna, begeleiden van het ontsnipperingsplan en het ontwerptraject van de passages en vastleggen van afspraken tussen partijen.

De afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde POOK, project -en objectgebonden overeenkomst, waarbij er één is opgesteld voor de Voormeerpassge en één wordt opgesteld voor de Faunapassages. De POOK Voormeerpassage is op 6 juni 2017 getekend door dhr. K.W. Rutten, directeur ProRail Regio Randstad Noord, dhr. J.H. Bond, gedeputeerde provincie Noord-Holland, dhr. T.J. Wams, directeur Natuurbeheer Natuurmonumenten, mw. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder gemeente Gooise Meren.

De uitvoering is gepland eind 2019/begin 2020. In verband met de werkzaamheden rijden er in augustus 2019 ongeveer twee weken geen treinen. Dus als je in die periode met de bus van Hilversum naar Weesp wordt gebracht weet je dat het voor een goed doel is! 🙂

De tekening hieronder laat schetsmatig zien waar de passages komen, de tekening is niet maatvast en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.