De Piccardthofplas

Een natuurgebied dat vóór de zandwinning voor de A7 rond 1958 nog een kleine plas was.

Verhogen Belevingswaarde Piccardthofplas

De Piccardthofplas bij Groningen is een natuurgebied dat vóór de zandwinning voor de A7 rond 1958 nog een kleine plas was. Na de zandwinning is een grote, zeer diepe plas ontstaan. De diepte van de plas zorgt ervoor dat hij hoge natuurwaarden kent, zelden dichtvriest en op die manier in strenge winters een toevluchtsoord is voor vogels en zeer helder is. In de plas wordt hierom ook wel gedoken. Onderin de plas komt zoute kwel omhoog wat ervoor zorgt dat voedingsstoffen die naar beneden zakken ook beneden blijven. Dit verklaart voor een deel het heldere water. De naam Piccardthofplas komt van het naastgelegen volkstuinencomplex Piccardthof dat weer genoemd is naar de voorvechter van volkstuinen in Groningen, de heer Jan Hendrik Herman Piccardt.

Rondom de plas ligt een oeverzone dat fungeert als een verbindingszone tussen de Peizermaden en het Paterswoldsemeer. Om de belevingswaarde van dit gebied en de plas te verhogen is er een wandelpad aangelegd dat aansluit op een vogelkijkscherm. Achter het scherm kun je ongezien genieten van de vogels die de plas bezoeken. Langs het pad en in de rest van de oeverzone zijn paaiplaatsen voor vissen gerealiseerd en plas-draszones. Het pad en het vogelkijkscherm is zo gemaakt dat minder validen hier ook goed gebruik van kunnen maken. Het wandelpad start namelijk in het Martini ziekenhuis. Het Martini ziekenhuis heeft haar medewerking verleend omdat uit onderzoek is gebleken dat patiënten sneller kunnen herstellen in een natuurlijke omgeving. In het ziekenhuis is een opdrachtenvel voor kinderen te halen, de opdrachten kunnen zij langs het pad uitvoeren. Deze opdrachten zijn ontwikkeld door Oscar Langevoord van Natuurlijk in Vormgeving. Check daarvoor deze link.

Tijdens het project is er veel betrokkenheid geweest vanuit de omgeving. Wijkbewoners hebben meegedacht over de inrichting en de kinderen uit de naastgelegen woonwijk hebben ten behoeve van de opening stenen beschilderd. De naam van het pad, Paaipad, is gekozen naar aanleiding van een wedstrijd onder de wijkbewoners.

In het filmpje hieronder is meer te zien over het project en de deelname van de omgeving en het ziekenhuis.

Pingo heeft de projectleiding van voorbereiding en uitvoering verzorgd. Dit bestond onder andere uit het aanvragen van vergunningen, inrichtingsplan laten maken, offertes aanvragen, opdrachtbrieven opstellen, onderzoek laten uitvoeren (bijvoorbeeld bodem -en natuuronderzoek), uitvoering begeleiden, team aansturen, bewaken budget en planning.