Selectie van Pingo projecten

Pingo heeft in de afgelopen 20 jaar uiteenlopende projecten onder haar hoede gehad. De projecten variëren van natuurprojecten, nieuwbouwprojecten tot herontwikkeling van monumentale gebouwen. Een aantal projecten wordt hieronder beknopt beschreven. Ik vertel er graag over dus neem contact op als je meer wilt weten.

Herstel Fort Henricus

Fort Henricus is onderdeel van de West-Brabantse waterlinie, een verdedigingslinie gebaseerd op het principe dat land onder water werd gezet om vijandelijke troepen tegen te houden. De West-Brabantse waterlinie werd aangelegd in 1628. Ze ligt tussen de vestingen Bergen op Zoom en Steenbergen en bestond uit vier forten. Vanaf Bergen op Zoom bestaat de linie achtereenvolgens uit de forten Moermont (is verdwenen), Pinssen en De Roovere, de inundatievlakte het Halsterens Laag, de vesting Steenbergen en uiteindelijk fort Henricus. Lees meer

Rondje Naardermeer

Het Naardermeer, het oudste natuurgebied van Nederland, wordt doorsneden door de spoorlijn die van Hilversum naar Weesp loopt. De spoorlijn vormt een barrière voor de dieren die in het gebied leven. De hoogte van de spoordijk, de spoorsloten en het ballast maken het lastig voor dieren om het spoor te passeren. Daarnaast is elektrocutie of overreden of meegezogen worden door de trein een groot risico. Behalve dat dit een probleem is bij de instandhouding van diersoorten kan dit vertraging in het treinverkeer veroorzaken. Lees meer

Herinrichting Baakse Beek

De Baakse Beek met een lengte van 31 km, heeft zijn oorsprong in het Korenburgerveen en Lievelde en stroomt via Ruurlo en Vorden naar de IJssel. Het Waterschap Rijn en IJssel heeft samen met natuurbeheerders, gemeenten en bewoners een plan opgesteld voor het stroomgebied. Lees meer op de projectsite. Een deel van de werkzaamheden vindt plaats op terrein van Natuurmonumenten. Pingo is voor Natuurmonumenten projectleider van dat deel van het plan. Lees meer

Bezoekerspaviljoen Duivenvoorde

Kasteel Duivenvoorde ligt in Voorschoten, Zuid-Holland, en is een uniek en nog steeds bewoond kasteel en landgoed waarvan de wortels teruggaan tot in de 13de eeuw. Ooit stond hier een grote, vierkante verdedigingstoren. Resten van deze toren zijn nog steeds zichtbaar in de gevel van het kasteel en in het Voorhuis. Het landgoed en kasteel zijn altijd in familiebezit gebleven. Acht eeuwen lang was Duivenvoorde via vererving in eigendom van de families Van Wassenaer (dertiende-achttiende eeuw), Steengracht (negentiende eeuw) en Schimmelpenninck van der Oye (twintigste eeuw). Lees meer

Restauratie en nieuwbouw Fort Kijkuit

Fort Kijkuit, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, bestaat uit verschillende bouwwerken waaronder; een oude fortwachterswoning, een bomvrij wachthuis met geschutsopstelling, een kruithuis, een houten loods en kazematten. De bouwwerken zijn gerestaureerd en in de aarden wal bij het wachthuis is een kantoor gerealiseerd voor de medewerkers van Natuurmonumenten. Lees meer

Nieuwbouw en verbouw Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek

In het Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek van Natuurmonumenten in ‘s-Graveland ontdek je alle facetten van de Gooi en Vechtstreek. Van de Vechtplassen tot het Naardermeer, van de buitenplaatsen tot de forten en van de heide tot de weilanden. Blikvanger is de grote maquette van de Gooi en Vechtstreek, compleet met beeld en geluid. De gevarieerde landschappen, de planten en dieren en de rijke geschiedenis komen tot leven in het bezoekerscentrum. In 2015 is na jaren van voorbereiding en uitvoering het vernieuwde bezoekerscentrum onder grote belangstelling geopend. Lees meer

Nieuwbouw Schaapskooi Graafse Kamp

Op de Graafse Kamp, in natuurgebied Grote Veld, ten noorden van Vorden, is een schaapskooi gebouwd om de schaapskudde van ’t Niejboer in onder te brengen. Deze kudde van het ras Groot Heideschaap wordt ingezet voor het beheer van natuurterreinen in Vorden en omgeving. Het ontwerp is van de hand van Tony de Haan, architect van Natuurmonumenten, via deze link lees je er meer over. Lees meer

Herinrichting Uitlandse Polder

De Uitlandse Polder is in het kader van het Programma Kust op Kracht ingericht als natuurgebied. De voormalige bollengrond is door middel van het afplaggen van de bovenste voedselrijke laag, het aanbrengen van plas-draszones, natuurlijke oevers en sloten teruggebracht naar de situatie van vóór de inpoldering rond 1600. Hierbij is circa 28.000 m3 grond verzet. Lees meer

Verhogen Belevingswaarde Piccardthofplas

De Piccardthofplas bij Groningen is een natuurgebied dat vóór de zandwinning voor de A7 rond 1958 nog een kleine plas was. Na de zandwinning is een grote, zeer diepe plas ontstaan. De diepte van de plas zorgt ervoor dat hij hoge natuurwaarden kent, zelden dichtvriest en op die manier in strenge winters een toevluchtsoord is voor vogels en zeer helder is. In de plas wordt hierom ook wel gedoken. Lees meer

Procesmanagement Landbouwontwikkelingsgebied Beemte Vaassen

In opdracht van (voormalig) Dienst Landelijk Gebied heeft Pingo het procesmanagement gevoerd over de realisatie van een bestemmingsplan voor het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte Vaassen. Het LOG bestreek een deel van de gemeenten Epe en Apeldoorn. Het LOG had als doel om intensief werkende boerenbedrijven weg te halen van de Veluwe waar de natuur te leiden had onder de uitstoot van ammoniak. Dit was een van de opgaven uit het Reconstructieplan Veluwe (zie onder de tekst een link naar het rapport). Lees meer